سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
پسر آدم آنچه بیش از خوراک روزانه‏ات کسب نمودى در آن گنجور جز خود بودى . [نهج البلاغه]